Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

21:35
1120 fda8

sixpenceee:

counterhunter:

‘arent we supposed to have antlers or something’

‘fuck if i know’

'who cares we're mad cute'

Reposted fromlifeinthesburbs lifeinthesburbs
satsu
21:34
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viatake-care take-care
satsu
21:31
21:29
0572 e168 500

best-of-memes:

Follow best-of-memes for more funny pictures

Reposted fromtron tron viagaypreacher gaypreacher
satsu
21:28
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaissay issay
satsu
21:28

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaShikaShaka ShikaShaka
21:26
1705 f96d

4gifs:

Derp-mode activated. [video]

Reposted fromwit wit viagaypreacher gaypreacher
satsu
21:26
Reposted fromfungi fungi viagaypreacher gaypreacher
satsu
21:25
6080 9d0f 500
Reposted fromkaiee kaiee viagaypreacher gaypreacher
satsu
21:25
Reposted frompseikow pseikow viagaypreacher gaypreacher
satsu
21:25
9646 7a93
Reposted fromfungi fungi viagaypreacher gaypreacher
satsu
21:24
2465 850d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatake-care take-care
satsu
21:21
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viatake-care take-care
satsu
21:21
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
satsu
21:21
8327 ead7
Reposted fromretaliate retaliate viatake-care take-care
satsu
21:21
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viadoubleespresso doubleespresso
satsu
21:21
satsu
21:20
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viadoubleespresso doubleespresso
satsu
21:18
satsu
21:17
Exponential escalation
Reposted fromnanoknee nanoknee vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl